Sjutton stycken av våra medlemmar får bidrag av Boverket

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler går i år till energibesparande åtgärder, tillgäng ...

Amanda Jenssen 2015 års Ulla Billquist-stipendiat

Sedan 1984 har Folkets Hus och Parker delat ut Ulla Billquist-stipendiet. I år går stipendiet till A ...

12 Bio Kontrast-biografer har beviljats stöd

Europa Cinemas är ett nätverk av bestående av 977 biografer med uppdrag att stödja europeisk kvalite ...

Stort behov av en mötesplats i Vivalla- avsiktsförklaring underskriven av oss och tre samarbetspartners för att bilda ett medborgardrivet Vivalla Folkets Hus

Behcet Barsom, ordförande i kulturnämnden Örebro Kommun, Michael Blixt, förvaltningschef Västerporte ...

Kommande evenemang

01 - 31 maj 2015 | Nacka

Möt Henri Matisse

11:00 - 16:00, 30 maj 2015 | Ödeshög

Grålleträff

19:00 - 23:00, 30 maj 2015 | Lysekil

Queen Rock Montreal

14:00 - 15:00, 31 maj 2015 | Kävlinge

Cirkus Saga - Upp med fötterna!

20:00 - 23:00, 04 jun 2015 | Lund

Skylight

Alla barn och unga ska ha tillgång till kulturupplevelser