Beslut om Boverksstöd - Folkets Hus och Parker får 4 470 000 i stöd till våra mötesplatser

Boverkets investeringsstöd 2016 till allmänna samlingslokaler uppgår i år till 22 miljoner. Utav det ...

Gunilla Carlsson ny ordförande i Folkets Hus och Parker

Vid Folkets Hus och Parkers föreningsstämma som hölls 21-22 maj valdes Gunilla Carlsson till ny ordf ...

Utmärkelsen Folkets Hus och Parkprofil 2016 har tilldelats Christina Thonman

Christina Thonman mottog utmärkelsen Folkets Hus och Parkprofil 2016 under helgens föreningsstämma. ...

Gunnarsbyn Folkets Hus tilldelas utmärkelsen Årets medlemsförening 2016

Gunnarsbyns Folkets Hus tilldelades utmärkelsen 2016 års medlemsförening när föreningsstämman genomf ...

Ett ställningstagande för alla människors lika värde

Folkets Hus och Parker manifesterar sitt ställningstagande för alla människor lika värde under fören ...

Linnea Henriksson är 2016 års Ulla Billquist-stipendiat

Folkets Hus och Parkers Ulla Billquist-stipendium går i år till artisten och låtskrivaren Linnea Hen ...

Stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Folkets Husby och Vivalla Folkets Hus

Folkets Hus i Vivalla får 606 000 kronor och Folkets Husby 556 000 kronor för att stärka demokratiar ...

Kommande evenemang

02 - 31 maj 2016 |

Små och stora troll

19:00 - 19:00, 02 jun 2016 | Jokkmokk

Repris: Tosca

13:00 - 14:30, 11 jun 2016 | Ekerö

Äta själv

20:00 - 20:00, 23 jul 2016 | Västerås

André Rieu 2016 Maastricht Concert

Vi gör skillnad!

Helgen 21-22 maj höll vi vår föreningsstämma i Stockholm. Den präglades av ett starkt engagemang, delaktighet och tydliga ambitioner inför framtiden. Nu går vi in i en ny treårsperiod där målsättningen är att ytterligare stärka Folkets Hus och Parker som en självklar nationell kulturaktör för samhällsförbättring.